händer med pratbubblor

Snabbare och enklare hantering av inkomna synpunkter

Kommunfullmäktige har, vid senaste sammnaträdet i december, fattat beslut om att ändra sin arbetsordning för att underlätta för fler enskilda personer att lämna synpunkter och förslag till kommunen. Från och med den 1 januari 2020 kan du inte längre lämna det som kallades medborgarförslag, men alla som vill kan lämna in förslag och synpunkter. Även de som inte är bosatta i kommunen.

Kortare handläggningstid ger snabbare svar

Med den nya ordningen blir handläggningstiden av inkomna förslag och synpunkter kortare. Tidigare tillämpades bestämmelserna om medborgarförslag, vilket krävde en särskild politisk process där alla inkomna förslag togs först upp i kommunfullmäktige där det beslutades vilken förvaltning det skulle skickas till. Med den nya ordningen går nu istället alla synpunkter direkt vidare till kommunens tjänstepersoner på berörd förvaltning. Det gör att du som lämnar förslaget kan få snabbare svar.

Beslutet om ändrade administrativa rutiner syftar också till att göra det enklare för fler enskilda personer att lämna förslag och synpunkter till kommunen. Nu kan alla som vill lämna in förslag, även de som inte är folkbokförda i kommunen. 

Hur gör jag om jag vill lämna ett förslag?

Inom kort kommer kommunen att gå över till ett nytt digitalt synpunkthanteringssystem. Det nya systemet kommer att finnas integrerat på vår webbplats, men kommer också som app (både för Android och Apple). I väntan på det nya verktyget använder du, som förut, vårt webbformulär för synpunkter.  Formuläret har anpassats och utökats med bland annat flervalsfrågor i rullisten. Du kan också välja hur du vill få ditt svar, via e-post, sms eller annat. 

Vill du hellre använda blanketten som finns på webbsidan? Fyll i, scanna och mejla den till vadstena.kommun@vadstena.se

Alternativt kan du också lämna in ifylld blankett till Servicecenter i kommunhuset eller till InfoCenter på Storgatan.