TFÖ 2020

Totalförsvarsövning 2020

Publicerad 2019-11-13

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på över 30 år. Över 400 svenska aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020. Totalförsvarsövningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Alla kommuner deltar i övningen.

Sveriges totalförsvar består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Alla Sveriges kommuner har uppgifter inom det civila försvaret.

Prioriterade uppgifter för kommunerna är:

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krisorganisation och krigsplacering av personal
  • kompetenshöjning av kommunledningar

Den civila delen av totalförsvaret ska se till att det svenska samhället fungerar under höjd beredskap och eventuellt krig. Det handlar främst om att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Vadstena kommun deltar

Alla kommuner i hela Sverige deltar i totalförsvarsövningen. Även Länsstyrelser, Regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer deltar.

Syftet med kommunens deltagande är att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap. Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra.

Läs mer om totalförsvaret och övningen:
Myndigheten för samhällskydd och beredskap - TFÖ 2020
Krisinformation.se - TFÖ 2020