Vädjan om minskad vistelsetid!

Publicerad 2021-04-13
Vädjan om att minska vistelsetiden!

 

Förskolan rapporterar om ett mycket besvärligt personalläge och den extra hantering som uppstått till följd av olika restriktionerna har medfört en stor ansträngning för personalgruppen.

Tyvärr ser vi ännu inte slutet av pandemin och nu drabbas personalen och det finns flera konstaterade fall av covid-19.

Förskolan väjdar nu till alla vårdnadshavare, att i den mån det är möjligt, minska barnens vistelsetid. Det gäller speciellt hemmavarande vårdnadshavare (föräldralediga och arbetslösa) som uppmanas att inte utnyttja förskoleplatsen under kommande veckor.