Förlängd fjärrundervisning för elever i åk 7 och 8!

Publicerad 2021-04-21

Efter samråd med Region Östergötlands smittskyddsenhet förlängs fjärrundervisningen för årskurs 7 och 8 till vecka 17.

Rektorerna rapporterar att läget just nu är besvärligt och att det främst inom förskolan finns konstaterade fall av covid-19 bland personalen. Läget är fortsatt allvarligt vilket göra att regionens smittskyddsenhet i samråd med kommunen förlänger fjärrundervisningen för årskurs 7 och 8 under vecka 17.

Fjärrundervisning innebär att eleverna följer undervisningen i hemmet via sina datorer. Läraren leder fjärrundervisningen (i de flesta fall från hemmet) och det kommer att finnas anpassade arbetsuppgifter inom varje ämne. Ordinarie schema följs och närvaro registreras. Eleverna på högstadiet kan beställa ett mål mat om dagen om så önskas.

Det är nu viktigt att eleverna, oavsett ålder, fortsättningsvis bara umgås inom den egna familjen.

Tillsammans måstse vi nu alla hjälpas åt för att inte öka smittspridningen i Vadstena!