Hand händer trygg vård omsorg

Omsorg och stöd

Här hittar du information om vilket stöd som du kan få från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och från omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Socialförvaltningen i Vadstena kommun har ansvar för att ge stöd till dig som har behov av hjälp för att klara din vardag på ett så bra sätt som möjligt. Stödet innefattar vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt stöd och stöd till barn, familjer och enskilda. Här får du även information om var du kan få stöd i din föräldraroll, var du kan vända dig om du mår dåligt eller behöver något annat stöd från kommunen. 

Vår viktigaste uppgift är att

Stödja dig i att nå en social och ekonomisk trygghet, att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt oavsett vilka förutsättningar du har. Vi ska stödja barn, familjer och vuxna oavsett bakgrund. Vi ska bemöta dig med respekt, vara tydliga, lättillgängliga och agera rättssäkert.

Stöd till särskilt utsatta

Vi har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa, personer med missbruksproblem, äldre människor med behov av stöd och omsorg samt personer med funktionsnedsättning. Vi ska också kunna ge ekonomiskt stöd till personer.

Du hittar även information om adoption, borgerlig vigsel, dödsfall och begravning.

Vi samarbetar med

Vår ambition inom verksamheterna är att samarbeta med ideella organisationer som finns i kommunen. Vi samverkar även med de olika pensionärsorganisationerna genom det kommunala pensionärsrådet (KPR).

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor

Om du känner att du inte mår bra kan du klicka här för att få tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Här kan du läsa om våra lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.

Dina synpunkter är viktiga för vår verksamhet. De hjälper oss att få reda på om servicen är bra eller om vi måste förbättra den. Här kan du lämna synpunkter eller klagomål.