Ljusgläntans dagverksamhet

Om du behöver social stimulans, samvaro eller andra aktiviteter som du inte kan få hemma, kan du ansöka om att få delta i kommunens dagverksamhet.

Ljusgläntans dagverksamhet riktar sig till personer med demensproblematik. Verksamheten syftar till att upprätthålla psykiska, fysiska och sociala funktioner. Dagverksamheten ligger i anslutning till Wasagården.
Adress: Gustav Wasas väg 1 A

Till dagverksamheten tar man sig på egen hand, i sällskap av någon närstående eller med färdtjänst.

Ljusgläntans dagverksamheten för personer med demenssjukdom är öppen alla vardagar och ger personer möjlighet till socialt umgänge och personligt stöd. Verksamheten är också ett stöd och avlastning för anhöriga.

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.