Händer blomma omsorg stöd hjälpa omtanke anhörig hemma

Demensomsorg

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor.

Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra symtombilden.

Symtomen leder till att personer med demens ibland har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga.

Vilket stöd finns att få?

I Vadstena finns olika aktiviteter och insatser för personer som har en demenssjukdom. Som anhörig till någon med demensproblematik kan du också få stöd från kommunen.

Inom hemtjänsten arbetar vi med så kallade hemstödsteam. Teamet syftar till att vara ett stabilt stöd till personer med demensproblematik och vi samverkar med andra verksamheter inom kommunen och med Landstinget för att ge bästa möjliga stöd, både till personen och till dig som anhörig.

Det kan också vara så att en person med demensproblematik behöver komma hemifrån en stund för att få träna på sina färdigheter och samtidigt ge den anhöriga lite tid för sig själv. Då finns det möjlighet att ansöka om att få delta i kommunens dagverksamhet för personer med demensproblematik.

Om personen har ett stort vårdbehov finns möjlighet att ansöka om en plats på ett av kommunens vård- och omsorgsboende. Vi har särskilda enheter för personer med demensproblematik och vår personal har särskild utbildning kring demenssjukdomar.

Vi arbetar med att utforma ett så kallat demensprogram för hur vår vård och omsorg om personer med demenssjukdomar ska fungera.

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.