Händer blomma omsorg stöd hjälpa omtanke anhörig hemma

Korttidsvård

Du kan beviljas korttidsvård om du behöver en tids rehabilitering eller vård innan du kan återvända till ditt egna boende.

Korttidsvård är en insats som beviljas under kortare tid för att du ska få möjlighet till rehabilitering och vård med stöd av personal. Under tiden du vistas i korttidsvård sker regelbunden uppföljning och utvärdering för att du så snart som möjligt ska kunna återvända till ditt eget hem.

När du beviljas korttidsvård kan du få en plats på avdelningen Linnäs på äldreboendet Wasagården, alternativt en plats på någon annan avdelning inom äldreomsorgen i Vadstena kommun.
Adress: Gustav Vasas väg 1 C

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.