Vuxenutbildning vård sjuksköterska äldre man

Värdighetsgarantier

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som innebär att "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande" (5 kap 4§ socialtjänstlagen).

Utifrån värdegrunden har Vadstena tagit fram lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

De nya bestämmelser i socialtjänstlagen säger att äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stödet ska ges. För att kunna tala om hur vi tänker uppfylla värdegrunden har vi tagit fram ett antal värdighetsgarantier. Utgångspunkten är vår lokala värdegrund som handlar om dina rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande.

En lokal värdighetsgaranti tydliggör vad du som äldre, dina närstående och allmänheten kan förvänta sig av vår äldreomsorg.

För att läsa respektive värdighetsgaranti klickar du på länkarna under rubriken "Genvägar".

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor