Familjerätt

Till individ- och familjeomsorgen kan du vända dig för att få stöd för dig och din familj. Det kan till exempel vara rådgivning och hjälp vid separation.

Alla kan få problem i sina nära relationer någon gång i livet. Då kan det underlätta att få stöd av någon som har erfarenhet av hur man arbetar med dessa frågor. Hos individ- och familjeomsorgen kan ni få stöd att komma vidare i relationen.

Familjerätten ger stöd till familjer i olika situationen. Familjerätten arbetar exempelvis med frågor som gäller adoption, faderskap, vårdnad, boende, umgänge och försörjning vid separation samt samarbetssamtal.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Råd och stöd Familjemottagningen
Besöksadress: Knivsmedsgatan 3
(samma ingång som till Folktandvården)
Mottagningstelefonen har nummer 072-559 90 47, den är öppen måndagar kl. 08.00-09.00, tisdagar 12.00–13.00 och torsdagar 08.00-09.00.