Pappa dotter flicka krama glad

Faderskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet/föräldraskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av en socialsekreterare vid individ- och familjeomsorgen.

Om ett barns mor är ogift när barnet föds ska faderskapet fastställas för att barnets juridiska rättigheter ska tillgodoses. Det gäller även sammanboende som inte är gifta vid barnets födelse. Individ- och familjeomsorgen får uppgift från skatteverket om födda barn vars mor är ogift. Modern kontaktas sedan av individ- och familjeomsorgen och en faderskapsutredning görs. När fadern är identifierad skriver han på faderskapsbekräftelsen som därefter godkänns av modern.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen