nycklar skilsmässa

Skilsmässa

När någon vill skilja sig måste en ansökan om äktenskapsskillnad fyllas i. Ansökan ska lämnas till den tingsrätt din kommun tillhör.

Gifta par kan ansöka om äktenskapsskillnad enskilt eller gemensamt. Om det finns minderåriga barn i äktenskapet, måste föräldrarna genomgå sex månaders betänketid. När betänketiden är över måste föräldrarna, enskilt eller gemensamt, anmäla att de vill fullfölja äktenskapsskillnaden. I annat fall fortsätter äktenskapet.

Om föräldrarna inte är överens i frågor som rör barnen i samband med en separation eller äktenskapsskillnad eller om de vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrasamarbetet, kan de vända sig till familjebehandlarna på Råd och stöd Familjemottagningen, som erbjuder samarbetssamtal. Samtalen är främst till för att komma överens om vårdnad, boende, ungänge och försörjning för de barns om finns i familjen.

Kommunen erbjuder gruppverksamhet för barn med separerade föräldrar. Denna insats kallas "Skilda världar" och finns hos Råd och stöd Familjemottagningen, där familjebehandlare arbetar.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Råd och stöd Familjemottagningen
Besöksadress: Knivsmedsgatan 3
(samma ingång som till Folktandvården)

Familjebehandlare
Anneli Runnzell
Telefon: 0143-150 96,
070-252 40 22
Skicka e-post

Familjebehandlare
Carmen Söderstedt
Telefon: 0143-150 94,
072-531 15 20
Skicka e-post