Pappa och dotter

Avlösarservice i hemmet

Anhöriga som hjälper en person som har en funktionsnedsättning enligt LSS kan ibland behöva få avlösning.

Avlösarservice i hemmet kan du få som vårdar en anhörig (barn med funktionsnedsättning eller make/maka/partner med funktionsnedsättning) för att få avkoppling och för att kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösarservice kan beviljas både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Ansökan gör du hos biståndskontoret på individ- och familjeomsorgen.

KONTAKT

Biståndshandläggare
Telefon: 0143-151 50

Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 8.30 - 9.30
Ingen telefontid på tisdagar.

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.