Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är ett stöd som ger dig samvaro med andra och ett miljöombyte.

Korttidsvistelse

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till korttidsvistelse enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade. Korttidsvistelsen ger dig möjlighet till samvaro med andra och ett miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får en avlösning. Du kan få korttidsvistelse på ett korttidshem, hos en familj (stödfamilj) eller genom lägerverksamhet.

Hos oss kan du få korttidsvistelse i ett korttidsboende på Dagcenter Mårten. På Mårten finns personal dygnet runt som har kunskap om din funktionsnedsättning och som anpassar aktiviteterna efter dina behov och önskemål.

Du kan också få din korttidsvistelse i en annan verksamhet inom kommun som passar dig.

KONTAKT

Biståndshandläggare
Telefon: 0143-151 50

Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 8.30 - 9.30
Ingen telefontid på tisdagar.

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.