Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning och behöver mycket omfattande praktiskt stöd kan du få hjälp av en eller flera personliga assistenter. Du kan till exempel få hjälp med att äta, klä av och på dig, sköta din hygien eller kommunicera med andra.

Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Det handlar om att du behöver hjälp med dina grundläggande behov, t ex att få hjälp med personlig hygien, att äta, att klä sig, att förflytta dig samt att kommunicera med andra. Personlig assistans kan också beviljas för aktiviteter som du utför tillsammans med assistenten.

Personliga assistenter kan vara anställda hos kommun, av ett privat företag/kooperativ eller så kan du själv bli arbetsgivare till dina assistenter.

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Personlig assistans kan sökas av dig som är under 65 år. Om du redan är beviljad personlig assistans och är över 65 år kan du behålla rätten till assistans även efter 65 år. Ansökan om personlig assistans gör du hos biståndskontoret på individ- och familjeomsorgen.

Har du behov av assistans mer än 20 timmar per vecka gör du en ansökan om statlig assistansersättning hos Försäkringskassan. Assistensersättning regleras i Socialförsäkringsbalken.

KONTAKT

Biståndshandläggare
Telefon: 0143-151 50

Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 8.30 - 9.30
Ingen telefontid på tisdagar.

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.