Elever skola jobba arbete grupp etnicitet

Mottagning av ensamkommande barn

Ensamkommande barn och ungdomar kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare. De har rätt till samma stöd och rättigheter som alla barn och ungdomar som är medborgare i Sverige.

I Vadstena finns ett boende som tar emot ensamkommande barn och ungdomar i åldern 12-17 år. Boendet tar emot både flickor och pojkar som är asylsökande. I verksamheten stödjer man varje ungdom till ett meningsfullt och självständigt liv, utifrån individuella behov. 

Personalen har bred kompetens och finns tillgänlig dynget runt. Boendet samverkar med gode män, skola och andra som har kontakt med ungdomarna.