Missbruk och beroende

Är orolig över din alkoholkonsumtion? Tar du droger och vill sluta? Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över?

Individ- och familjeomsorgens vuxenteam kan erbjuda stöd och hjälp för dig med missbruks- och drogproblem och för dig som är anhörig. En annan viktig del är det förebyggande arbetet med fokus på barn och unga.

Vuxna

Vår behandlare på Råd och stöd Beroendemottagningen erbjuder rådgivning och behandling för vuxna med missbruks- och drogproblem. Samtalen utgår utifrån beroendets betydelse och konsekvenser. Vi talar även om dina mål och vad som är viktigt för dig.

Ibland behövs det mer insatser än rådgivning och samtal. Då sker en mer omfattande utredning av din livssituation för att du ska få rätt stöd och hjälp.

Unga

Råd och stöd Beroendemottagningen finns även för dig som är ung och som behöver stöd att förändra ditt liv, sluta med missbruk och behålla drogfrihet.

Förebyggande

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet syftar till att minska barn och ungas alkohol- och drogkonsumtion och därmed de negativa konsekvenserna. Här spelar föräldrars engagemang en viktig roll. I skolan arbetar man med det som kallas för Livsstil 2000.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Råd och stöd Beroendemottagningen
Behandlare
Åsa Hörbäck
Telefon: 0143-150 97
Mobil: 070-312 10 06
Skicka e-post 

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.