Psykisk ohälsa

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd kan du ansöka hos kommunen för att få hjälp. Stödet är individuellt utformat och vår målsättning är att du ska känna gemenskap, kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang.

En psykisk funktionsnedsättning kan påverka din förmåga att själv klara det dagliga livet, din förmåga att umgås med andra, att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter.

Följande insater kan du ansöka om hos individ- och familjeomsorgen:

Har du frågor om vilka insatser som kan vara aktuella för dig är du välkommen att höra av dig till individ- och familjeomsorgen.

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.