Boende

Om du har en funktionsnedsättning och har behov av särskilt stöd hemma så finns det olika typer av boenden som du kan bli beviljad.

Boende för vuxna

Om du är vuxen och har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till en bostad med särskild service. Bostande kan vara en lägenhet i en gruppbostad, servicebostad eller en särskilt anpassad lägenhet.

I Vadstena har vi tre olika gruppboenden för personer med funktionsnedsättning:

Aspen

Aspen är ett boende som vänder sig till vuxna personer som har autism, Aspergers syndrom och autismliknande syndrom. Aspen är beläget i en villa, med fem lägenheter och gemensamhetsutrymme i Vadstena tätort. 

Konvaljen

Konvaljen är ett gruppboende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Boendet består av separata lägenheter och gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum.

Klosterliljan

Klosterliljan är ett gruppboende för vuxna med särskilda behov. Boendet består av separata lägenheter och gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum.

Annat stöd

Du kan också få stöd i det egna hem genom genom insatser enligt socialtjänstlägen. Dessa insatser kan till exempel vara bostadsanpassning, boendestöd eller trygghetslarm.

Om du eller någon anhörig har frågor eller vill ansöka om boende eller stöd i eget boende du välkommen att höra av dig till vårt biståndskontor för ytterligare information.

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.