Stöd i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vadstena kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma, i ordinärt boende, så länge som möjligt.

Du kan till exempel få hjälp med personlig omvårdnad, sjukvård, städning och tvättning från kommunens hemtjänst. Om du behöver hjälp på kvällar och nätter så kan du få det.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp i akuta situationer. Om du har behov av att få lagad mat en gång om dagen kan du ansöka om matdistribution.

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Ansökan om stöd i hemmet gör du hos biståndskontoret.

Här kan du läsa mer om avgifter inom socialförvaltningen.

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.

Här finns en samlad och jämförbar redovisning av verksamheternas kvalitet och resultat.