Sallad mat

Matdistribution

Om du inte har möjlighet att laga mat själv så kan vi erbjuda färdiglagad, varm mat som levereras hem till dig varje dag. Det kallas matdistribution och är en tjänst som du kan ansöka om.

Maten som du får lagas varje dag i kommunens centralkök Culinar och levereras varmhållen hem till dig av hemtjänstens personal. Se aktuell matsedel.

Matdistribution kostar 18 kr/distribution samt 69 kr/portion. Kostnaden för distributionen ingår i kommunens maxtaxa. Du kan läsa mer om kommunens avgifter inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta.

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.