Stöd för anhörig

I vissa situationer kan du som vårdar din närstående behöva stöd och avlastning. Stöd kan beviljas som biståndsinsats i form av växelvård, dagverksamhet eller avlösarservice.

Växelvård innebär att den som vårdas bor regelbundet en eller ett par veckor i månaden på något av kommunens vård- och omsorgsboenden, Vätterngården eller Wasagården. Övriga veckor bor personen hemma.

Till dagverksamheten för personer med demensproblematik kan den som vårdas komma mellan en till fem vardagar i veckan.

Avlösarservice innebär att du får avlastning i hemmet. Avlösarservice är kostnadsfritt upp till sex timmar i månader.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.