trygghetslarm

Trygghetslarm

Om du behöver känna dig trygg i din bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Genom larmet har du möjlighet att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal alla tider på dygnet.

Trygghetslarmet är ett hjälpmedel för nödsituationer i hemmet, till exempel om du ramlar eller blir akut sjuk.

Larmet bär du som ett armband eller halsband och du aktiverar larmet med en knapptryckning. Signalen går till CareTech trygghetsjour som svarar på larmet. Ibland räcker det med telefonkontakt, i annat fall skickas kommunens hemtjänstpersonal hem till dig som larmat. Om situationen bedöms som akut kallar personalen på till exempel ambulans eller räddningstjänst.

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.