Båtar på båtplats i Vättern

Felanmälningar

Från och med 1 februari 2014 övertar Tekniska förvaltningen i Motala beredskapen för kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i Vadstena kommun.

Drift och underhåll av Vadstena kommuns vatten - och avloppsanläggningar har Tekniska förvaltningen i Motala ansvarat för sedan 2007.

Det som nu sker är att beredskapen som kallas in då något händer (utanför kontorstid eller under helger) på vatten- och avloppsledningsnätet, övertas av samma organisation i Motala som idag ansvarar för drift och underhåll av anläggningarna.

Samma telefonnummer gäller som tidigare vid felanmälan, men det är annan personal som kommer till platsen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen i Motala
Telefon: 0141-22 51 34,       (7.00-16.00)
alternativ, 011-14 96 40,         (övrig tid)

Besöksadress: Delfinvägen 3
Skicka e-post