Båtar på båtplats i Vättern

Felanmälningar

Tekniska förvaltningen i Motala har sedan den 1 februari 2014 beredskapen för kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i Vadstena kommun.

Drift och underhåll av Vadstena kommuns vatten- och avloppsanläggningar har Tekniska förvaltningen i Motala ansvarat för sedan 2007.

Telefonnummer för felanmälan finner du i högerspalten.

Kontakt

Tekniska förvaltningen i Motala
Telefon: 0141-22 51 34,       (7.00-16.00)
alternativ, 011-14 96 40,         (övrig tid)

Besöksadress: Delfinvägen 3
Skicka e-post