Mobil samåkning

I Vadstena och Ödeshög finns systemet Mobil samåkning som underlättar för människor att ta sig mellan orterna och till och från tätorterna.