Vinterväg träd slott snö

Snö, halka och renhållning

Snöröjning och halkbekämpning är en viktig service för alla som rör sig i vår kommun. Vårt mål är att på bästa, möjliga sätt upprätthålla både trafiksäkerheten och framkomligheten.

Trafikverket har ansvar för skötseln av förbifarten, länsvägarna i Borghamn, Rogslösa och Skedet. 

Vadstena fastighetsbolag:s gata och parkavdelning:

Vadstena fastighets ABs gata- och parAnsvarar för övriga vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar samt trappor.
Vi anlitar entreprenörer i Rogslösa tätort och i Borghamns tätort när det gäller vinterväghållning.
I Vadstenas tätort sköter vi väghållningen i egen regi, både vinterväghållning och sommarunderhåll.

Vägföreningar eller vägsamfälligheter:

Ansvarar för väghållningen på respektive väg som ingår i föreningen eller vägsamfälligheten.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor