Trafikförbud i innerstaden, nattetid

Trafikförbudet gäller alla motordrivna fordon. Taxitrafik, sjuktransporter, transport av hotellgäster och transport för boende till eller från en adress i området är dock tillåten.

Från och med den 15 december 2010 infördes förbud mot bilkörning mellan kl 23.00 - 5.00 i Vadstena innerstad. Detta förbud har kommit till för att stoppa den utbredda buskörningen.

Beslut om trafikförbud togs på Fritids- och tekniska nämndens sammanträde den 20 oktober 2010. I princip stoppas all bil- och mc-trafik mellan Margaretavägen och Vättern, det vill säga trafiken i öst-västlig riktning vilket brukar benämnas som den äldsta delen av Vadstena.

Trafikförbudet gäller alla motordrivna fordon. Taxitrafik, sjuktransporter, transport av hotellgäster och transport för boende till eller från en adress i området är dock tillåten.

 

 

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor