Kommunfullmäktige 18 december

Publicerad 2020-01-02

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-12-18
Anslaget sattes upp: 2019-01-02
Sista dag för överklagande: 2020-01-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.