Kommunstyrelsen 3 februari

Publicerad 2021-02-10

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-02-03
Anslaget sattes upp: 2021-02-10
Sista dag för överklagande: 2021-03-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.