Kommunstyrelsen 6 maj

Publicerad 2020-05-13

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-05-06
Anslaget sattes upp: 2020-05-13
Sista dag för överklagande: 2020-06-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.