Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november

Publicerad 2020-11-18

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-11-11
Anslaget sattes upp: 2020-11-18
Sista dag för överklagande: 2020-12-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.