Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 13 januari

Publicerad 2020-01-13

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-01-13
Anslaget sattes upp: 2020-01-13
Sista dag för överklagande: 2020-02-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.