Överförmyndarnämnden 10 juni

Publicerad 2019-06-13

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-06-10
Anslaget sattes upp: 2019-06-13
Sista dag för överklagande: 2019-07-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.