Överförmyndarnämnden 13 oktober

Publicerad 2020-10-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-10-13
Anslaget sattes upp: 2020-10-14
Sista dag för överklagande: 2020-11-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.