Överförmyndarnämnden 16 februari

Publicerad 2021-02-17

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-02-16
Anslaget sattes upp: 2021-02-17
Sista dag för överklagande: 2021-03-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.