Överförmyndarnämnden 16 september

Publicerad 2019-09-20
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Anslaget sattes upp: 2019-09-20
Sista dag för överklagande: 2019-10-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.