Överförmyndarnämnden 18 maj

Publicerad 2020-05-18

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-05-18
Anslaget sattes upp: 2020-05-18
Sista dag för överklagande: 2020-06-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.