Överförmyndarnämnden 20 april

Publicerad 2021-04-21

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-04-20
Anslaget sattes upp: 2021-04-21
Sista dag för överklagande: 2021-05-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.