Samhällsbyggnadsnämnden 16 juni 2020

Publicerad 2020-06-23

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-06-16
Anslaget sattes upp: 2020-06-23
Sista dag för överklagande: 2020-07-14
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.