Samhällsbyggnadsnämnden 19 maj

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-05-19
Anslaget sattes upp: 2020-05-25
Sista dag för överklagande: 2020-06-15
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.