Samhällsbyggnadsnämnden 20 oktober 2020

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Anslaget sattes upp: 2020-10-26
Sista dag för överklagande: 2020-11-16
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.