Samhällsbyggnadsnämnden 8 september

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-09-08
Anslaget sattes upp: 2020-09-14
Sista dag för överklagande: 2020-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.