3D-skiss med fågelperspektiv över det nya bostadsområdet

Detaljplan för Tycklingeområdet ute på samråd

Publicerad 2020-09-25

Detaljplaneförslaget för Tycklingeområdet är ute på samråd under tiden 28 september - 4 december 2020

Vadstena kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen. Förslaget gåt ut på samråd måndagen den 28 september och samrådstiden pågår fram till 4 december 2020.

Klicka här för att läsa mer om planprocessen, ta del av planhandlingarna och få reda på hur man lämnar synpunkter om förslaget.