Socialnämnden 25 juni

Publicerad 2020-06-25

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-06-25
Anslaget sattes upp: 2020-06-25
Sista dag för överklagande: 2020-07-16
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.