Socialnämndens utskott 12 augusti

Publicerad 2019-08-12

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-08-12
Anslaget sattes upp: 2019-08-12
Sista dag för överklagande: 2019-09-02
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.