Socialnämndens utskott 7 april

Publicerad 2021-04-07

§ 42-§ 43 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-04-07
Anslaget sattes upp: 2021-04-07
Sista dag för överklagande: 2021-04-28
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.