Socialnämndens utskott 7 oktober 2020

§85-§92 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-10-07
Anslaget sattes upp: 2020-10-14
Sista dag för överklagande: 2020-10-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.